068 Ømhet for menneskeverdet Margreth Olin

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.