159 Koding som grunnleggende digital ferdighet og «unyttige roboter» Myrland, Carl Andreas / Waterhouse, Torgeir Andrew

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.