157 Digitale verktøy – pedagogisk og kreativ bruk sammen med 1–3 åringene i barnehagen Christine Haver Dokka

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.