156 Pedagogisk dokumentasjon – medvirkning og utforskning i lærende organisasjoner Mona Nicolaysen

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.