Aktiviteter
001 Barns seksualitet og forebygging av overgrep
Tid: Fredag 2. november 2018 09.00
Sted: Oslo
Ledige plasser: 60 av 60
Enkeltpåmelding Østlandsk Lærerstevne 2018
Tid: Fredag 2. november 2018 09.00
Sted: HIOA
Ledige plasser: Ubegrenset
Gruppepåmelding Østlandsk lærerstevnet 2018
Tid: Fredag 2. november 2018 00.00
Sted: Oslo
Ledige plasser: Ubegrenset
Kurs i påmeldingsløsningen
Tid: Fredag 31. juli 2099 00.00
Sted: Hioa
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Påmelding Østlandsk Lærerstevne 2016
Tid: Fredag 4. november 2016 09.00
Sted: HIOA
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Påmelding Østlandsk Lærerstevne 2017
Tid: Fredag 3. november 2017 08.00
Sted: HIOA
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Utstilling Østlandsk Lærerstevne 2017
Tid: Torsdag 2. november 2017 16.00
Sted: HIOA
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt