Aktiviteter
001 Barns seksualitet og forebygging av overgrep
Oslo
Fredag 2. november 2018 kl. 09.00
Ledige plasser: 60 av 60
Bruk av tvang og makt i skolen
Oslo
Fredag 2. november 2018 kl. 11.00
Ledige plasser: 60 av 60
Enkeltpåmelding Østlandsk Lærerstevne 2018
Fredag 2. november 2018 kl. 08.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Gruppepåmelding Østlandsk Lærerstevne 2017
HIOA
Fredag 6. juli 2018 kl. 09.00
Påmeldingsfrist utløpt
Gruppepåmelding Østlandsk Lærerstevne 2018
Fredag 2. november 2018 kl. 09.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Kurs i påmeldingsløsningen
Hioa
Fredag 31. juli 2099 kl. 00.00
Påmeldingsfrist utløpt
Kursoversikt
Påmelding Østlandsk Lærerstevne 2016
HIOA
Fredag 4. november 2016 kl. 09.00
Påmeldingsfrist utløpt
Påmelding Østlandsk Lærerstevne 2017
HIOA
Fredag 3. november 2017 kl. 08.00
Påmeldingsfrist utløpt
utstilling